ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല

നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കരൾ ചുരുക്കം അഥവാ സിറോസിസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. മദ്യപാനം 2 മദ്യപാനം ഇല്ലാതെ രീതിയിൽ വരുന്ന ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസസ് പഴയ പേര് നോണാൽ കോളിംഗ്.

മാറ്റി പുതിയതായി മെറ്റബോളിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അസോസിയേറ്റ് കാരണം ബാധിക്കുന്ന വൈറസുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഫാറ്റിലിവർ ഉണ്ടാവുകയും പിന്നെ അത് ആയി മാറിയ കാരണങ്ങളുണ്ട്.

ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് നോൺ ആൽക്കഹോളിക്സസ് ആയി മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. അതായത് മദ്യപാനം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ചെക്കപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത് കണ്ട്രോള് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അത് കണ്ട്രോൾ.

ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അവസാനം ഉണ്ടാകുന്ന കരൾ ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫാറ്റി ലിവർ സിറോസിസ് അതായത് ആദ്യ ഫാക്ടറിനെ അവസാനം സിറോസിസ് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ ഫാറ്റിലിവർ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അതായത്.

മദ്യപാനം ഇല്ലാത്ത ഫാറ്റിലിവർ കാണുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻറെ ലക്ഷണങ്ങൾ പൊതുവേ ഫിറോസിസ് യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment