സ്കിൻ അലർജി മാറാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം

എൻറെ സ്കിൻ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആണ് പെട്ടെന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ടാവുകയും ചൊറിയുന്നതുപോലെ തോന്നുകയുമെല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാലിൽ രോഗം കൊഴിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാലിന് കളർ മാറുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് നോക്കുന്നത് പ്രശ്നമാണ്.

ഇത് പൊട്ടി ഒലിക്കാൻ തുടങ്ങും പല ആളുകളും പല സമയങ്ങളിൽ കുരുക്കള് നല്ല യെല്ലോ കളർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് അകത്ത് വരുന്ന ഏതൊരു പ്രശ്നവും ഒരിക്കലും പ്രശ്നം കൊണ്ട് എല്ലാ ഉണ്ടാവുന്നത് മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളും കാരണവും ഉണ്ടാകുന്ന ചില വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. നമ്മക്ക് ഒരു ഓയിൽ മെൻറ് അലർജി ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ.

ഇവിടെ അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ അലർജി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പലഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടാവുമെന്നതിനും ഒരു സംശയവുമില്ല. ഇതുതന്നെയാണ് ചോദിച്ചത് കാരണം മുടികൊഴിച്ചതും മുടി കൊഴിയുന്നതും എല്ലാം താരൻ എല്ലാം തന്നെ അര്‍ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത്.

നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് മാറാനായി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *