ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് മൈഗ്രേൻ മാറ്റിയെടുക്കാം

യാത്ര ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സ് സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ എല്ലാവരും തലവേദന എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഇത്തരമൊരു ചെറിയ തലവേദന വരുമ്പോഴേക്കും പരമാവധി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തലവേദന വരുന്ന.

ഒരു അവസ്ഥ പല രോഗികളും കണ്ടുവരുന്നത് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തലവേദന രണ്ടും തരത്തിലാണ് എങ്ങനെ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.മൈഗ്രേൻ വന്നു കഴിയുന്നതിന് കുറച്ചു മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻറെ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് വിശേഷിപ്പിക്കാം.

പല രോഗികളും പറയാറുണ്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്കത് മുൻകൂട്ടി മണിക്കൂറും നമുക്കത് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ക്ഷീണം തോന്നുക കൂടുതൽ കൂട്ടുവാൻ ഇടുക ചുറ്റും ഒരു മരവിപ്പ് വരിക കൂടുതലായിട്ട് ഒരു തളർച്ച അനുഭവപ്പെടുക ഇത്തരത്തിലുള്ള.

ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേജിലാണ്.കണ്ണിനു ചുറ്റും വലയം കാണാം അതുപോലെതന്നെ ഒരു പൈപ്പിലൂടെ നോക്കുന്ന പോലെ ഒരു കണ്ണിനു ചുറ്റും വരാം അത്തരത്തിലുള്ളത് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ശക്തമായ തലവേദന വരും.

എന്നുള്ള ഒരു വാണിംഗ് ആയിട്ടാണ് അവർക്ക് സ്റ്റേജ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തമായ തലവേദന വരാറുണ്ട് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തല തുണി വെച്ച് കെട്ടേണ്ടി വരും റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടിവരും ചിലവർക്ക് ഓക്കാനം ഛർദി ഒക്കെ വരാറുണ്ട്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment