ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

കുട്ടികളില്ലാത്ത പേരിൽ വിഷമിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് പേർ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ട് അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ഫേഷ്യൻസ് ഒരുപാട് പേരും സ്ത്രീയും പുരുഷനും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട് ഇന്ന് സ്ത്രീ വന്ധ്യതയുടെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം.

ആദ്യമായിത്തന്നെ വന്ധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പലർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയുന്നില്ല ഒരു വർഷകാലം 12 മാസം ഒരു കപ്പ് യാതൊരുവിധ യാതൊരുവിധ തടസ്സവുമില്ല അവര് പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് കുട്ടികൾ ആവാത്ത കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ അതല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത്.

പുരുഷ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൗണ്ട് കുറവ് അതേപോലെതന്നെ ഒന്നുരണ്ട് ഫാക്ടർസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ഫാക്ടറായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

സ്ത്രീകളുടെ കാരണമെന്നുവെച്ചാൽ അത് കൂടുതലായിട്ടും സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് ഫീമെയിലിലാണ് കാരണം ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ വന്ധ്യതയുടെ കാരണങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്.

ആദ്യമായി തന്നെ നമുക്ക് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് നോക്കാം ആർത്തവ കമ്മീഡുകൾ കൊണ്ടാണ് ആദ്യമായി തന്നെ വന്ധ്യത ഉണ്ടാവുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment