നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആറ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫംഗസ് മാത്രമാണ്

സിബോ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് എന്ന് നമ്മൾ പലരും വളരെയേറെ ബോധവാന്മാരാണ്. എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനെ മിമിക്ക് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറെക്കുറെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടു പോലും സമയമുള്ള മറ്റൊരു കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചാണ്.

ഇത് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് സ്മാൾ ഇൻഡസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒരുപക്ഷേ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് പറയുന്ന കണ്ടീഷനുമായി വളരെയധികം സാമ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്.

അകത്തുള്ള ഫംഗസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മോൾഡിന്റെ അധികമായി ഉള്ള വളർച്ചയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ കാൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗസ് ആണ്.

എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വില്ലൻ ആയിട്ട് മാറാറുള്ളത്. ഈ ഫംഗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ ധാരാളമായിട്ട് വളരുന്ന വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വളരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.

പക്ഷേ എപ്പോഴൊക്കെ ആണോ ഇതിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ വർദ്ധനവ് കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സിഫോ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പലിക്കേഷന്‍സിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകാറുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടി തന്നെ ധാരാളമായിട്ട് ഫംഗസുകൾ കയറാറുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *