ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഷുഗർ മുഴുവൻ അലിയിച്ചു എടുക്കാം

നിങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് മൂന്നുമാസം നമ്മുടെ നോർമൽ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നോർമൽ ആണല്ലേ സേഫ് ആണ് നല്ലത് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് പറയുന്നത്.

6.5 താഴെ അത് 5.7 മുതൽ 6.4 വരെ ഒരു 6.5 വരെയൊക്കെ പലപ്പോഴും പ്രീ ഡയബറ്റി കണ്ടീഷനിൽ ആയിരിക്കും ഒരുപാട് മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ മാറുന്നതാണ് അഞ്ചുവർഷക്കാരോ പറയുന്നത് ഗോൾഡൻ ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റി കൊണ്ടുവരാനുള്ളതാണ്.

മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലയാളുകളും എപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ട് മെഡിസിൻ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡയറ്റ് ആണ്. ചില ആളുകൾക്ക് പല മിഥ്യാധാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പണ്ട് മുതലേ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചോറ് ഒഴിവാക്കി ചപ്പാത്തി കഴിക്കുക എന്നുള്ളത്.

ഏകദേശം 80 മുതൽ 85% ഉണ്ട് നമ്മുടെ പറയുന്നത് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പണ്ടൊക്കെ ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.

അതുകൊണ്ട് മാത്രം ചപ്പാത്തി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് 70 മുതൽ 75% വരെ അന്നജമാണ് ചപ്പാത്തിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.https://youtu.be/vU_9iCGivqA

Leave a Comment