നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം

രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തുകയാണ് കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് വളരെ മുമ്പുതന്നെ പ്രമേഹവും പോലുള്ള രോഗങ്ങളും കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ എന്ന് ലഭ്യമായതിനാൽ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകൾ ആണ് ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നത് മനസ്സിലാക്കണം.

നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നോക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ബി എം ഐ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കച്ച രീതിയിലാണ് ശരിയായ രീതിയിലാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ടുമാസം കൂടുന്ന സമയത്ത് എങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവിശം തന്നെയാണ്.

അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്റ്റിക്കിന് ചേഞ്ച് വരും രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു കണക്ക് ഉണ്ടോ ഓരോരുത്തരുടെയും അനുസരിച്ച്.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രോട്ടീന്റെ കൗണ്ട് കൂടുന്നത് നമുക്ക് പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മളുടെ ജവാൻ ശരിക്കും.

നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാരൻ അവരുടെ നമ്പർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ്. അവരുടെ നമ്പറും അവരുടെ ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴാണ് അത് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *