നിങ്ങളുടെ ബാത്റൂം ഈ ഭാഗത്ത് ഒരിക്കലും വരരുത്

ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ബാത്റൂം എന്നു പറയുന്നത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അകലം പാലിച്ചു വീടിന് പുറത്ത് സ്ഥാനം ഒക്കെ നോക്കിയാണ് ബാത്റൂമുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും സമയം ചുരുക്കാൻ ആയിട്ട് ഏറ്റവും സൗകര്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുവാൻ ആയിട്ടും ശ്രമിക്കുന്ന.

ഈ ഒരു കാലത്ത് അതല്ല അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമുകളായി മാറിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ബാത്റൂം നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പലപ്പോഴും ബാത്റൂമിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് ചില നോക്കാതെയും നിർമിക്കും.വീടിനുള്ളിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഉള്ളവർക്ക് ചില ദോഷങ്ങൾ വന്നുചേരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആ വാസ്തു ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ബാത്റൂമിനുള്ളിൽ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന.

നെഗറ്റീവ് എനർജിയുടെ ഒരു കലവറ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഇടമാണ് ബാത്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടമാണ് ബാത്റൂമുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ നെഗറ്റീവ് എനർജി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ ബാത്റൂമിൽ സ്ഥാപിച്ചാൽ.

മാത്രം പോരാ സ്ഥാനം നോക്കി സ്ഥാപിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അത് കൃത്യമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ വാസ്തു ദോഷം വന്നുചേരും അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാസ്തു നമുക്ക് വന്നുചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ദുരിതം ആകുന്നതാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment