ഈ ഒരു വൈറ്റമിൻ ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം

മെയിൻ ആയിട്ടും നാലു വൈറ്റമിൻസാണ് വൈറ്റമിൻ എ ഡി ഇ ആൻഡ് കെ.ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ടും അറിയുന്നത് എല്ലാവരും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ചെറുപ്പം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ശരീരത്തിലെത്തണം ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും.

അതായത് ഒരു ഇൻഫ്ളമേഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ കുറയ്ക്കും നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തിളക്കം കൂടാനോ അതുപോലെ തന്നെ ഹെയറിന്റെ കാര്യം നോക്കാണെങ്കിലും നമ്മള് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇതാണ് കൂടുതലായിട്ടും.

നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെതന്നെ ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ് കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾക്ക് ദോഷമുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ചെയ്തു പോകും. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം.

ഒന്ന് നിലനിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വൈറ്റമിൻ എന്നത് വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ സെല്ലിന്റെ ഡാമേജ് സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോശങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചുപോന്നൊക്കെ കണ്ടീഷണലാണ് പലഭാഗങ്ങളിലും ഓരോ ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment