നിങ്ങളുടെ പുറം ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം

നമുക്കെല്ലാവർക്കും പുറം വേദന വന്നിട്ടുണ്ടാവും ജീവിതത്തിലെ ഒരിക്കലെങ്കിലും പുറവേദന എല്ലാവരും വളരെയധികം ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ആണെങ്കിലും വലിയ ആൾക്കാർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്താലും വരും ഒരുപോലെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പുറം വേദന കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന നോക്കാം.

നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും തേയ്മാനം സംഭവിച്ചാൽ ഒക്കെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയതോതിൽ എൻജിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറമേ തന്നെ വരാം ഗർഭാശയ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ.

ഏത് തരത്തിലുള്ള എങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മുടെ മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണാം ഇത്രയും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായി സാധിക്കുന്നതാണ്.ഉദര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ആണെങ്കിലും വയറുവേദന.

അതുപോലെതന്നെ മലബന്ധത്തിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെതന്നെ വിശപ്പില്ലായ്മയും ഛർദി കണ്ടു എന്ന് വരാം. ഗർഭാശയ രോഗങ്ങൾ ആണെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിരിയൻസ് സംബന്ധമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *