നമ്മൾ ഈ ഒരു അബദ്ധം ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല

അതോടൊപ്പം തന്നെ അൺ പ്ലാനഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗർഭധാരണങ്ങളും കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഗർഭധാരണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അബോഷൻസും കൂടി വരികയാണ് ഒരു ഭ്രൂണത്തിന് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഗർഭനിരോധനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുമില്ല പലരും സംസ്കാരത്തിലേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട്.

ലിവിംഗ് ടൂ ഗദർ തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് മനസ്സും ശരീരവും ഒക്കെ ആകുലപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തും ഇങ്ങനെ അൺ പ്ലാനഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗർഭധാരണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടെൻഷനിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു ഗർഭം ധരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവരെ നിരോധനത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാരാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം. എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്ലാന്റായിട്ട് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്നും എങ്ങനെ നമുക്കിതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായി അറിവുകൾ.

ഉണ്ടായിരിക്കണം ഉണ്ടാവില്ല ഫ്രണ്ട്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആൾക്കാരോടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഗർഭനിരോധനത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത്.

നീ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മൊത്തമായി അറിയാൻ വേണമെന്ന് ഉണ്ടാവുന്നുമില്ല അവർക്കറിയുന്ന അറിവുകൾ നേടുകയും അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 100 റിസൾട്ട് തരുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment