നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും തീ പൊള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത്

ചില ആൾക്കാരെ കാണാം നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് പൊള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ പേസ്റ്റ് എടുത്തു പുരട്ടുകയും തേനെടുത്ത് പുരട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും അല്ലെങ്കിലും മൂക്കിൻറെ ആകൃതി ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽസും തന്നെയാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇത് ഒന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ.

ക്ലാസിക് സർജറി നമ്മുടെ ഒരു വിരൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഒരു വിരൽ വെക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും സർജറി തന്നെയാണ് അതിന് പണ്ടുകാലത്തെ മെത്തേഡുകൾ അതുപോലെതന്നെ ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇൻഫെക്ഷനും ഇൻഫർമേഷൻ.

ഒക്കെ വന്ന് കാലു മുറിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ശരീരത്തിൻറെ വേറൊരു ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള രക്തക്കുഴലും ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടുവച്ച കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ് തിരിച്ചറിയുന്നതും വിഭാഗം എന്നുമാത്രമല്ല ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി.

വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ ഒരു കാൻസർ വരുന്നു അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കൺസഷൻ ആയാണ്.

അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആദ്യത്തെ സർജറിയുടെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അത് വളരെ കുറവായാണ് കണ്ടുവരുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *