ബ്ലോക്കുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്

അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലാബ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ പലരും ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു വരുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടെന്നു അറിയുമ്പോൾ തന്നെ പേഷ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് 210 ആണ് ഉള്ളത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം.

നമ്മുടെ ബോഡിയില് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് നമ്മുടെ പല കോശങ്ങളുടെയും കണ്ടെത്തായിട്ടുള്ളത് ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തനം.

പല വൈറ്റമിനുകളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന് കൊളസ്ട്രോൾ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എലമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോശങ്ങളിലെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് അതേപോലെതന്നെ ഹോർമോണുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ചില വൈറ്റമിൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ്.

ഈ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തില് കരള് തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതൽ കൊളസ്ട്രോളുകൾ കൊളസ്ട്രോൾ കണ്ടൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലെ ഒരു ഇംപാലൻസ് ഉണ്ടാവുകയും നമ്മുടെ ബോഡി കുറച്ച് ബോർഡിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ രക്തത്തിൽ കുറച്ച് അധികം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment