ഗ്യാസും മലബന്ധവും മാറാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കൂടുതലായും ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നം. അങ്ങനെ ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് പറയുന്നത് പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില ഫുഡുകളോടുള്ള അലർജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിവർ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ.

മറ്റ് തൈറോയ്ഡ് കണ്ടീഷൻസ് എന്നിവ മൂലമല്ല നമുക്ക് ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങള് വരാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ശരിയായ ബാക്ടീരിയ ഇല്ലാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാരണം വഴിയും നമുക്ക് ഈ ഗ്യാസിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പിന്നെ ചിലരിൽ നമ്മുടെ ക്രമക്കേടുകളും മൂലം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്.

ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നവരുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഗ്യാസ് ഗ്യാസ്ട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഒന്നാണോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വയറിനുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ളമേഷൻ ആണ് ആസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അളവ് കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ.

ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്യാസിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ കൂടിയതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് അതുപോലെതന്നെ ഹൈപ്പോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്.

ലെവലിൽ കൂടുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പുളിച്ചുട്ടിലും അതുപോലെതന്നെ മറ്റ് നെഞ്ചരിച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഹൈപ്പോ കണ്ടീഷനിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ദഹനക്കുറവ് അതുപോലെതന്നെ മലബന്ധം അതിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങളാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *