45 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതു

ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഉദാഹരണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആളുകൾക്ക് ജനറ്റിക് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പറയും നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്.

നല്ലപോലെ അറിയണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്‌കസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ പുകവലി മദ്യപാനം ഇത് രണ്ടും കുറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആളുകൾക്ക് എല്ലിന് നേരത്തെ ബലം കുറയും തീർച്ചയായും പൂർണ്ണമായും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. അത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം വെക്കാനുള്ള തടയാനുള്ള.

ഒരു കാര്യമാണ് മദ്യപാനം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയാണ് ഭക്ഷണരീതിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഭക്ഷണത്തിന് പലപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലിന് മിനറൽ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷേ പലകാൽസ്യം എടുത്തതുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ.

അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ശരീരത്തിലെ ഭക്ഷണത്തിലെ അത്യാവശ്യത്തിന് കാൽസ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭക്ഷണരീതിയിൽ കാൽസ്യത്തിന് കുറവാണ് കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും.

മുട്ട പാൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ കുറയുകയും അതുപോലെതന്നെ മറ്റുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായി കഴിക്കും. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *