നിങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകും

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും രക്തം എത്തിക്കുന്നതിനും അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ കോശങ്ങൾക്കൊക്കെ രക്തം സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് രക്തക്കുഴലുകളും വരുന്ന എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

നമുക്ക് വരാനുള്ള കാരണം ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ആരോഗ്യം എങ്ങനെയാണ് കുറഞ്ഞു വരാൻ കാരണം എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്കുകൾ വന്നാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്ന് നോക്കാം.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നടന്നില്ല എങ്കിൽ നശിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ രക്ത വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ.

എല്ലാം തന്നെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ രക്തക്കുഴലുകളില് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഏൽപ്പിക്കുന്ന മർദ്ദം രക്തസമ്മർദ്ദം അഥവാ ബ്ലഡ് പ്രഷർ പറയുന്നത് ഈ രക്തസമ്മർദ്ദം നമ്മുടെ അതായത് രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് ഒരു കട്ടി കൂടുതലാണ് ഒരുപക്ഷേ രക്തസമ്മർദ്ദം പൊട്ടിപ്പോവുകയും പൊടിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment