ഈയൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് വീടിന് ചുറ്റും ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുവന്നു തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരു 80 ശതമാനത്തോളം വ്യക്തികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും സംസാരിച്ച് ഇല്ലെന്ന് സമയത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ.

ചില ദുർമന്ത്രവാദം കടത്തിവിടാൻ പറ്റുന്ന ചില വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിച്ചതായിട്ടും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങരുത് സ്വീകരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ പരിസരത്തോ സംശയാസ്പദമായി ഈ വസ്തുക്കൾ കണ്ടാൽ അത് കൈകൊണ്ട് തൊടരുത് അത് നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പുകൊണ്ടോ.

മറ്റോ അത് എടുത്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ്. വീട്ടുപരിസരത്തുനിന്ന് ഏതെങ്കിലും ജലാശയത്തിലേക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിലും മാറ്റുക ഒരിക്കലും അത് കയ്യിലെടുക്കാനോ അത് വച്ചുകൊണ്ട് വാഹനം ഓടിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് കളയാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് യാത്ര ചെയ്യാനോ ഒന്നും പാടില്ല ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ നീട്ടിയത് വാങ്ങുകയും അരുത് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വേലിന്റെ രൂപം ശൂല ത്തിൻറെ രൂപം പല രീതിയിലുള്ള ആയുധങ്ങളുടെ രൂപം ചില എഴുത്തുകൾ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത.

അത്ര രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ട് എഴുതി കണക്ക് തോന്നുന്ന ചെറിയ തകിടുകൾ ഇതൊന്നും തന്നെ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങാനും പാടില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ പരിസരത്തോട്ടു കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് വീട് വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടതിന്റെ ലക്ഷണം തന്നെയാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment