ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിസ്സാരമായി കാണരുത്

ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മെൻസ സമയത്ത് അല്ലാതെ ഒരു ബ്ലീഡിങ് വളരെ കൂടുതൽ അളവിലുള്ള ബ്ലീഡിങ് ആവാം കൂടുതൽ ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നോർമലിന്റെ മുകളിൽ എപ്പോ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആശ്രയിക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ.

അതൊരു നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ബ്ലീഡിങ് ആണ് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാതെ അറിയാം. ബ്ലഡ് തന്നെയാണ് മെൻസസ് ആവുമ്പോൾ പോകുന്നത് കുറച്ചു ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള അളവിൽ കൂടുതൽ കട്ട കട്ടകൾ പോലെ അല്ല കൂടുതൽ.

ദിവസം പോകുന്നത് ദിവസങ്ങളോളം ബ്ലീഡിംഗ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ അല്ലാത്ത ബ്ലീഡിങ് ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലെ വളരെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ചെറിയ മുഴകള് അല്ലാതെ ചെറിയ ബ്രീഡിങ് ഉണ്ടാക്കാം.

കാരണങ്ങളും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ തുടങ്ങി വളരെ സാധാരണമായ കാരണങ്ങളും മുതൽ വളരെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല വരെ കൊണ്ട് ബ്ലീഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാവാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യമായി വരുന്ന സാധാരണ നമ്മൾ എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ കുറെ കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *