ഈ മാർഗ്ഗം തടി കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കു

കാലിൻറെ മുട്ടിന്റെ വേദന തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ശരീരഭാരം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അമിതമായുള്ള കൊഴുപ്പ് തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ ആന്തരികങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നമ്മുടെ ശരീരഭാരം എപ്പോഴും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

ബോഡി മാസ് ഇൻഡക്സ് പ്രകാരമാണ്. എക്സാമ്പിൾ പറയാണെങ്കിൽ ഒരു 173 സെൻറീമീറ്റർ 70 73 ആയിരിക്കണം ഇതിൽ കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് വണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. കൂടുതലാണോ കുറവാണെന്ന് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റും സൈഡിലൂടെ ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുക.

80 സെൻറീമീറ്റർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ശരീരഭാരം കൂടുതലാണ് 90 സെൻറീമീറ്റർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് ചെറിയ കൂടുതലാണ്. ഇനി എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ശരീരഭാരം കൂടുന്നതെന്ന് നോക്കാം.

ഹോർമോണ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെതന്നെ നമ്മൾ അമിതമായി ജങ്ക് ഫുഡ് വ്യത്യാസവും നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ അമിത പാലത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

അതുപോലെതന്നെ ഡയറ്റും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാതെയും നമ്മൾ ഒരുപാട് വ്യായാമം ഇല്ലാതെയും എടുക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ അമിതഭാരം കൂടാനുള്ള സാധ്യത കൂടി കൂടിയാണ് വരുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment