മുഖത്തെ കറുത്ത പാട് വരുന്നത് മാറാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സത്യം പറഞ്ഞത് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് കാര്യം അയ്യോ ഞാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് പറയുന്നത് ചില അതായത് ഓട്ടോ ആണ് അത് തൈറോയ്ഡിസം എന്ന് കണ്ടീഷൻ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയാണ്.

ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വീണ്ടും അതെങ്ങനെ അവയവങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതാണ് സ്കിനിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന.

സമയത്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരും ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസായി സപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് ഇരിക്കുകയാണ്.

വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്കിൻ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കൂടൽ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിരോധശക്തി സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ നല്ല കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *