ഇനി ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ വേരിക്കോസ് വെയിൻ മാറ്റിയെടുക്കാം

ഇത്തരത്തിലുള്ള വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിവന്റ് ചെയ്യാം എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയാറുള്ളത്.

   

അതായത് ആ ഭാഗത്തുള്ള വെരി വെയിലുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പലഭാഗങ്ങളിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതലായി കാണുന്നത് കാലുകളിലാണ് അതിൻറെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാരവും വഹിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കാലു തന്നെയാണ്. .

അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവിടെയുള്ള സിറകൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുകയും എല്ലാം താങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് പല ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും പെട്ടെന്ന് അവിടുത്തെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നടക്കാതെ ഇരിക്കുകയും അവിടുത്തെ വേനുകൾ തടിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

നമുക്കറിയാം വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെയാണ് പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജോലി എങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം

. നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പോൾ പോലീസ് ആയാലും ടീച്ചർ ആയാലും അങ്ങനെ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് നേരം നിന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഈ അസുഖം കൂടുതലായും വരുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *