ശ്വാസത്തിലും ശ്വാസകോശസംബന്ധമായ ചില രോഗങ്ങളുടെ പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ

ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരുന്നതുമൂലമുള്ള ശ്വാസമുട്ടലും ചുമയും തുമ്മലും ഒക്കെ ശ്വാസനാളത്തെയോ ശ്വാസകോശത്തെയോ രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു ആസ്മിക കാരണം രോഗമായ കൂടി വരുന്നതാണ് കാണുന്നത് മൂക്കടപ്പ് തൊണ്ടവേദനയും തുടങ്ങി സൈനസൈറ്റിസ്.

   

തുടങ്ങി ഇത്തരം അണുബാധകൾക്കായി കൂടെ ആന്റിബയോട്ടിക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടി വരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ കാരണം രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി മരുന്നുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ മരുന്നുകളിൽ.

നിന്നും മോചനം നേടാനാവും. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അറിയണം വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുഹ പോലെയാണ് വരുന്നത് തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതൊരു അവിടെയും ശ്വാസം നാളത്തിലും വെച്ച് നമ്മുടെ എയർ കറക്റ്റ് ചൂടിലേക്ക്.

കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കി തന്നെ കാണാല്ലോ പൊടിയും അങ്ങനെയുള്ളതാണ് രോമങ്ങൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ മ്യൂക്കസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നത്. ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ശ്വാസം.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അകത്തേക്ക് കടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *