ഫിഷർ എന്നുള്ള അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

ഒരുപാട്പേര് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അസുഖത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മലദ്വാരത്തിൽ വരുന്നവിള്ളലിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ലക്ഷണങ്ങളെ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആളുകളും പൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ.

   

ഫിഷർ എന്നൊക്കെ ഒരേ അസുഖമാണ് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് മലദ്വാരത്തിന്റെ ചുറ്റും വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് പൈൽസ് ആണെന്നാണ് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കടുത്ത ഒരു അസുഖമാണ്. ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ചുറ്റും വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിഷർ എന്ന് പറയുന്നത്.

അമിതമായിട്ട് മല ബന്ധം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്താണ് ഇത് കൂടുതലായും ഉണ്ടാവുന്നത്. ബുദ്ധിമുട്ട് കാണുന്നത് കൂടുതൽ സമയം സ്പെയിൻ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഭാഗത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാരണങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ പ്രെഗ്നൻസിയുടെ.

ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണാറുണ്ട്. ആളുകൾക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണാറുണ്ട് ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും പോയതിനുശേഷം ഒരു മണിക്കൂറിന് അധികം എല്ലാം.

നീയൊരു വേദന കണ്ടു എന്ന് വരാം പോയാലും പോയില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അസഹിനമായ വേദന നമുക്ക് ഫിഷർ എന്ന രോഗാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *