ശരീരത്തിൽ മുട്ടുവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത്

ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതകങ്ങൾ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് കുറച്ചു പ്രായം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയും മരിച്ചുപോയ ആളുകളെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അല്ലാത്ത ഒരുതരം പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും.

   

ഇതിൻറെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് ഉള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കാൽസ്യം കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം പ്രത്യാഘാതമാണ് ഈ ഒരു കംപ്ലൈന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്.

കാൽസ്യം കുറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റു ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. ഇതിന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളതാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. കാൻസർ കുറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകും.

ഇത്തരം കമ്പനി അതായത് എപ്പോഴും ക്ഷീണം അതുപോലെതന്നെ പല്ലു പൊട്ടി പോവുക ഉറക്കം കുറവ് ടെൻഷൻ ഒരുപാട് മുടി കൊഴിച്ചിൽ അങ്ങനെയുള്ള പടപട ലക്ഷണങ്ങളും ഇതിലെ കാണാറുണ്ട്.

എങ്ങനെയാണ് ഇത് കുറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.https://youtu.be/ggbmtBVDlak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *