ജലദോഷം തലയിൽ നീർക്കെട്ട് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന ജലദോഷം മൂക്കടപ്പ് ചുമ ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തുടർച്ചയായി നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരുപക്ഷേ തലയ്ക്കു നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാവും. എന്താണ് സൈനസൈറ്റിസ് നമ്മുടെ തലയോട്ടിയില് പ്രത്യേകിച്ചും മുഖത്തിന് ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ശ്വസിക്കുന്നവായി കടുത്ത പറയുന്നത്.

   

അത് നാല് പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് മുകളിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നെറ്റിൽ ഇവിടെയുണ്ട് എന്താണ് സയൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് തലയോട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ളതാണ്.

രണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും അതിന് ഹ്യൂരിഫൈ അതായത് ഈർപ്പമുള്ള ശ്വസിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ അറകൾ മ്യൂക്കസ് അഥവാ കഫം റിലീസ് ചെയ്യും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ നശിപ്പിക്കും അവിടെ അടഞ്ഞുകൂടുകയും അവിടെ നീർക്കെട്ട് സംഭവിക്കുകയും.

ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ സൈനസൈറ്റിയും. മാറുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മാസം അതിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ക്രോണിക്സ് ഒരുപാട് കാലം നീണ്ടുനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻറെ പ്രധാന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്.

അലർജി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അലർജി കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ജലദോഷം ഉറ്റം പറയാതെ ഇരിക്കുന്നത്. വരുമ്പോൾ പിന്നെ വരുന്ന ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളോടും നമുക്ക് അലർജി എന്നുള്ളത് ഒന്നാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *