നിങ്ങളുടെ കഫം പൂർണ്ണമായും മാറാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

പലപ്പോഴും പനി വരാറുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ സൈനസൈറ്റി കഫക്കെട്ട് പോലെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ജലദോഷം വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം പക്ഷേ കഫക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മൽ ഒന്നും മാറാതെ ഇരിക്കുന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് ഭയങ്കര കുട്ടികൾക്കാകട്ടെ അതേപോലെതന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും.

   

തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകും ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ചൂടുകാലത്തിന് തണുപ്പ് കാലത്തേക്ക് മാറുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതൊരു ചെറിയ റീസൺ മാത്രമാണ്.

അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രോപ്പ് ഇൻഫെക്ഷൻ കുട്ടികളിൽ ഒരുപാട് കാലം നമ്മള് ഈ ഒരു കൊറോണയുടെ സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുട്ടികളെ തന്നെ കാരണം.

പിന്നീടവരെ പെട്ടെന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളിൽ മറ്റൊരു കുട്ടികൾക്ക് അലർജി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഈ പടരുന്ന കാരണം.

ഡ്രോപ്പ് ലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ ഒരു ശ്രവത്തിലൂടെ പകരുന്ന കാരണം ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതാണ് കുട്ടികളിൽ ഒരു തരത്തിൽ കാണുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *