ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ച് എടുക്കാം

വാസ്തവത്തിൽ നല്ലതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ചീത്തതാണോ എന്നുള്ളത് അറിയാം അതേപോലെതന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം എന്നതിനെ കുറിച്ചും നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പൂർണ്ണതക്ക് അതിൻറെ ഒരു പൂർണ്ണ വർക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ്.

   

കൊളസ്ട്രോൾ ഫാറ്റ് മോളിക്യൂസ് കൊഴുപ്പിന്റെ അംശം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും തന്നെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധശക്തിക്കാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസ് നമ്മുടെ ചിന്തയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെമ്മറി നമ്മുടെ എല്ലാറ്റിനെയും.

വെറുക്കുകയും നമ്മുടെ ഓരോ കോശങ്ങളുടെയും വ്യക്തികൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സസ്‌റ്റൈൻ ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സംരക്ഷിതയെല്ലാം ഒരു ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കൊഴുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കൊഴുപ്പും കൊളസ്ട്രോളും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ.

തന്നെ ജീവൻറെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവിശ്യം തന്നെയുണ്ട് കാരണം തീരെ കുഴപ്പമില്ല.

അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ സമയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫാറ്റ് ചെയ്യുന്ന പലതരം കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യാറുണ്ട്. വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ തന്നെ.

അമിതമായി നമ്മുടെ മസിൽ മാത്രം കാണുന്ന രീതിയിൽ കാണത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരുതരം ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രയത്നത്തിലായിരിക്കും എല്ലാവരും തന്നെ.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *