നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ കറുത്ത പാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത്

പഴമക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മുഖത്ത് കാണുന്ന സ്കിന്നിൽ കാണുന്ന ഒരു ഹൈപ്പ്മെന്റേഷൻ മുഖത്ത് ആണ് കാണുന്നത്. ചെറിയ ബ്രൗൺ സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാച്ചിൽ താടിയിൽ നെറ്റിയിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല കൂടുതലായി കാണുന്നത് മുഖത്ത് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിലും.

   

ഷോൾഡറിന്റെ സൈഡ് കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ശരിയാണ് എന്നാൽ 10% പുരുഷന്മാരിലും ഇത് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഒരു 10 15 വർഷം മുൻപേ ഒരു 40 45 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് കണ്ടീഷൻ ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ബാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും.

ഒരു ചെറിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ് സ്ത്രീകളിൽ ആണെങ്കിൽ കൂടുതലായും പ്രസവ സമയത്തായിരിക്കും കൂടുതൽ ആയിട്ട് കാണുന്നത് കൂടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പറയുന്നത് ഹോർമോണൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്.

പാരമ്പര്യമായിട്ട് വീട്ടില് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും അമ്മായിമാർക്കും ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങൾക്കും കിട്ടാനുള്ള 50% ത്തോളം കൂടുതൽ ആണ് പറയുന്നത്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഈ കരിമംഗലം പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് കാണാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *