ഈ ഭാഗത്ത് ഒരിക്കലും കറിവേപ്പില വളർത്തരുത്

നമ്മൾ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് കറിവേപ്പില എന്നാൽ വളർന്നു കിട്ടാനോ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് കറിവേപ്പില ഈശ്വരാധീനമുള്ള ദൈവാധീനമുള്ള വീടുകളിൽ മാത്രം വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് മഹാലക്ഷ്മി ദേവി സമ്പ്രീത ആണെങ്കിൽ അന്നപൂർണേശ്വരി ദേവി അനുഗ്രഹം.

   

ചൊരിയുന്നെങ്കില്‍ മാത്രം ഒരു വീട്ടിൽ വളരുന്ന ചെടിയാണ് കറിവേപ്പില ദൈവികമായിട്ട് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ഒരു പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അത് ഈശ്വരാധീന കുറവ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്.നമ്മൾ എവിടെയാണ് കറിവേപ്പില നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

എവിടെ നട്ടാലാണ് നമുക്ക് സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും കറിവേപ്പില പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നടാൻ പാടില്ലാത്തത് എവിടെ നൊട്ടാലാണ് ദോഷമായിട്ട് വരുന്നത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കറിവേപ്പില കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു അടുക്കള ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ.

പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില ഉപയോഗിക്കാത്ത ദിവസങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ ഒരു കറിവേപ്പില വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറിവേപ്പില ഒരു എങ്കിലും വളർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സംശയങ്ങളും ഒക്കെയാണ് കറിവേപ്പില ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *