ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കുക

സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ഒക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് വ്യത്യാസങ്ങൾ മാറി. എന്താണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി നമ്മുടെ കഴുത്തിലെ മുൻവശത്തായിട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ അഥവാ ചിത്രശലഭത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഗ്രന്ഥികളെയാണ് നമ്മൾ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്നത്.

   

പ്രധാന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈനംദിന ഊർജ്ജനിയോഗമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എൻജോയ്ഡ് കൂടിയാണ് അതായത് ടി34 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തലച്ചോറിലെ പിറ്റേറിയ ഗ്രന്ഥികൾ ആണ്. തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺസ്.

കാണുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തൈറോയ്ഡിന്റെ പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോതൈറോസിസം പ്രവർത്തനം കൂടിയാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം അതിൻറെ സൈസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയും.

എന്താണ് വിഎച്ച്എസ്എസ് ഹോർമോൺ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഒരുപാട് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെയെല്ലാം.

അളവുകൾ കൃത്യമായി രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹൈപ്പോതൈറോസിസം ആണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിസം ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *