രാത്രി ഉറക്കം വരാതിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ

22 23 വർഷമായിട്ട് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിനകത്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറെക്കുറെ ക്രോണിക്കിൻ ഒരുപാട് കാലമായി ഉറക്കമില്ലാത്ത വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് ആണെങ്കിൽ 100% വും തന്നെ സംബന്ധമായ ആൾക്കാരായിരിക്കും.ഉറക്കക്കുറവ് എന്നതുകൊണ്ട്.

   

പല രോഗങ്ങളിലേക്കും വഴി തുറക്കാവുന്ന ഒരു വലിയ വാതിലാണ് എന്ന് പല പഠനങ്ങളും ഇന്ന് തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അഞ്ചു മണിക്കൂറിൽ കുറവ് ഉറങ്ങുന്നവരെ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണസാധ്യത 12ശതമാനം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്.

ഒരാൾക്ക് മരണസാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെ എന്താണ് ഈ ഉറക്കക്കുറവ് എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചാറുണ്ട് മണിക്കൂറുകളോളം ഇറങ്ങിപ്പോകും ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങ് ഉറങ്ങും പക്ഷേ രണ്ടു മണിയാവുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കും കടന്നാൽ.

ഉറങ്ങാൻ സമയമെടുക്കും പക്ഷേ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നാലുമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ തരത്തിൽപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെയും രോഗവും അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യം പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.https://youtu.be/JBv8O04uYcc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *