മറവി രോഗത്തിൻറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ലക്ഷണങ്ങൾ

പ്രായമായ ആളുകളിൽ കാണുന്ന ഡിമെൻഷ്യ രോഗത്തിൻറെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അൽഷിമേഴ്സ് എന്ന രോഗം. ഈ രോഗം തുടങ്ങുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറന്നുപോവുക ഉദാഹരണത്തിന് പേഴ്‌സ് മറന്നുപോവുക സന്ദേശം പറയാൻ വന്നിട്ടില്ല വിളിച്ചിട്ടില്ല.

   

എന്ന് പിന്നീട് പറയുക മറ്റു ഭാഗങ്ങളെയും ബാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥിരമായി പോകുന്ന വഴികളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വഴിതെറ്റി പോകാം. കുറച്ചുകഴിയുമ്പോൾ ദേഷ്യം കൂടുതൽ അങ്ങനെ തലച്ചോറിന്റെ ലോബിനെയും മറ്റും ബാധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് എല്ലാവിധ രോഗലക്ഷണങ്ങളും.

ഉണ്ടാകും എങ്ങനെയാണ് രോഗനിർണയം നടത്തുന്നത്. അടക്കമുള്ള രോഗലക്ഷണവുമായി ഒരു രോഗി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു വിശദമായ ന്യൂറോ അസിസ്റ്റൻറ് നടത്തണം അതുപോലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഇതൊക്കെ ഭാഗത്താണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.

അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ചോളം രോഗി എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയുന്നത് എന്നുവച്ച് നമ്മൾ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഇതുപോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും.

ഉദാഹരണത്തിന് വിറ്റാമിൻ കുറവ് തലച്ചോറിലെത്തിനകത്ത് ഉള്ള രക്തസ്രാവം ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ തലയിടിച്ചിട്ട് തലച്ചോറിനകത്ത് എസ് ഡി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഓർമ്മക്കുറവായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *