നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ ഷോൾഡർ വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ് വളരെ സാധാരണ തോൾ വേദനക്ക് കാരണമാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. അസുഖങ്ങൾ ആയിട്ട് ഒരു മധ്യവയസ് പ്രായമുള്ളവരിലും ആണ് ഇതിൻറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് കാരണങ്ങൾ പലതാവാം ചിലവരിലെ.

   

വീണിട്ട് വരുന്ന പരിക്കുകൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പ്രായമുള്ളവരിലാണ് കാണുന്നത്. മസിലിന്റെ വലിപ്പം കുറയുകയും ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിലാണ് ആയിട്ടുള്ള ഓവർ യൂസ് കൈ ഉയർത്തി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന.

ആളുകൾ ഇത് ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗത്ത് വരും. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രധാനമായും തോൾ വേദന എന്നുള്ള ഒരു കാരണത്താലാണ് കൂടാതെ രാത്രിയിൽ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള വേദന പ്രത്യേക പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേദന പിന്നെ വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള അല്ല.

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്താൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷനും ഇങ്ങനെയുള്ള വേദനകൾ ഉണ്ടാവും.സ്ത്രീകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും അടുക്കളയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ എടുത്തു.

വെക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കൈ ഉയർത്താൻ ഉള്ള വിഷമങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *