ലൈം.ഗിക.ശേഷി കുറവിന്റെ പരിഹാരങ്ങൾ

പ്രവാസ ജീവിതവും ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മുടെ പ്രവാസികൾക്ക് അതായത് കൂടുതലും ദമ്പതികൾ ഒരാൾ ഇവിടെയും ഒരാൾ അവിടെയും ആയിട്ടുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് ലൈംഗികമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ.

   

കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷേ അവരുടെ അവിടെയുള്ള ജീവിതത്തിൻറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആകാൻ അതായത് ആഹാരരീതിയിലെ മാറ്റമാകാം വ്യായാമം ഇല്ലായ്മ ആകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായ ജോലിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള.

പ്രശ്നങ്ങൾ ആകാം ഇവിടുത്തെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാകാം ഏത് രീതിയിലായാലും ശരി അവരെല്ലാം ലൈംഗികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പ്രമേഹം.

ട്രഷറർ കൊളസ്ട്രോള് ഹൃദ്രോഗം അർബുദം ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രായം കൂടുന്തോറും ഇത്രയും രോഗങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വരുന്നു.

അതിനൊരു കൂട്ടായി തീരുന്നു എന്ന് മാത്രം ചില പഠനങ്ങൾ നടത്തിയതിൽ 2 സഹോദരന്മാർ അതായത് കേരളത്തിലും അനുജൻ ഗൾഫിലും ആണെങ്കിൽ പ്രമേഹം വരുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.https://youtu.be/yHin9fjX900

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *