നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇനി കീഴ്വായു ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല

ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഒരു പരിഹാരം മാർഗവും ആയിട്ടാണ്. പല പ്രശ്നങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ആമവാദവും അതുപോലെതന്നെ സ്കിന്നിന്റെയും പുറകിലുള്ള ചില കറുത്ത പാടുകളും തൈറോയ്ഡ് പോലുള്ള.

   

പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെതന്നെ സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ മാറാനായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരേയൊരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രത്യേക ട്രീറ്റ്മെൻറ് തന്നെയുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചാൽ.

മാത്രമേ അതിനെപ്പറ്റണം മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അവരുടെ വയറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത് പലപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് വയറിലും കൂടലിലും തമ്മിൽ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ.

വളരെ പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നത്. പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കീഴ്വായും മുതലായവയും ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചില ബാക്ടീരിയകൾ അതും ബ്ലഡിലേക്ക് പോവുകയും അതു വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക. https://youtu.be/EWbDlWjpI9M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *