ഷുഗർ ബിപി ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

ഒരു പ്രായഭേദമന്യേ ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്ട്രോക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മള് കേരളത്തിൽ പറയാണെങ്കിൽ 48 മേലെ ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു 40% മേലെ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കണ്ടു വരുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും അധികം സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ.

   

ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു കാരണം മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളതും കൂടി നോക്കാം വരാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ബ്ലോക്കുകളാണ്. നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളുടെ വ്യാപ്തം വോളിയം കുറഞ്ഞു വരുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്ക്.

കാരണം നമ്മൾക്ക് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോശങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ അത് വരുന്നുണ്ട്.ഓക്സിജൻ കിട്ടാതിരിക്കുക കാരണം അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും അതിനു വേണ്ട ഹൃദയത്തിന് വേണ്ടത്രയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ആണ്.

നമുക്ക് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് റീസണുകൾ ആണുള്ളത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഹെവി മെറ്റൽസിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഈ ഒരു ഡെപ്പോസിഷൻ കാരണം.

പലപ്പോഴും ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ മറ്റൊന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടി വരുന്ന കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഇത് എച്ച്ഡിഎൽ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോളിന് കുറയ്ക്കുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

https://youtu.be/WmW-LopSA6Q

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *