നിങ്ങൾക്ക് കാലത്തെ എണീക്കുമ്പോൾ ഉപ്പൂറ്റി വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് നല്ലതുപോലെ വേദനയുണ്ടാവുകയും കുറെ നേരം നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേദനയുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന്. നടക്കുമ്പോൾ ഒക്കെയാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ പേര് പറയാറുണ്ട് ഇതിൻറെ കുറച്ച് എക്സസൈസ്.

   

നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സൈസ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 50 പൈസ കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായും കാണാറുണ്ട് കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കുന്ന ആളുകളിൽ പറയാറുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കൊണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് തേഞ്ഞുപോയ ചെരുപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകും.

അതുപോലെതന്നെ ചില ആളുകളെ ചെരിപ്പിടൽ തന്നെ ഒരുപാട് ദൂരം നടക്കുന്ന ആളുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപ്പൂറ്റി വേദന കാണാറുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ വലിയ ഹീൽ ചെരുപ്പുകൾ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ആളുകളിലും അത് ഒരുപാട്.

ദൂരം നടക്കുന്ന ആളുകളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആ വേദന ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കാരണം ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒരുപാട് പ്രഷർ ഉണ്ടാവുകയും വേദന കൂടുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രഷർ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ വാതരോഗം ഉള്ളവരിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നു എന്ന് വരാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *