നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസറിന് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി മാസത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്

പലപ്പോഴും നമുക്ക് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ് ഫെർട്ടിലിറ്റി റിസർവേഷൻ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയി വരാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് 50 വയസ്സിനു ശേഷമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല പലപ്പോഴും നമുക്ക് അതേപോലെതന്നെ തേർട്ടിസിലൊക്കെ ഒത്തിരി പേഷ്യൻസ്.

   

നമുക്ക് ക്യാൻസറായിട്ട് വരാറുണ്ട് കുഞ്ഞു ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയേഷൻ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളതെല്ലാം ആണ്. പല സമയത്തും നമുക്ക് എന്ന് പറയാതെ ഒരു എൻജിനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ പക്ഷേ പലപ്പോഴും സ്റ്റേജ് കൂടി.

കഴിഞ്ഞാല് അതായത് സ്റ്റേജ് ടു മുതൽ നമുക്ക് കീമോതെറാപ്പിയും ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ വേണ്ടിവരും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് സ്പെയറിങ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരോട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിനുശേഷം നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതാണ്. മിക്കവാറും കേസുകളിലെ നമ്മുടെ ചെയ്യുന്നതെന്താന്ന്.

വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റി ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ട് അതിലെ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. എല്ലാവരും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിനുശേഷം ഈ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രിസർവേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കാം.

അതുപോലെതന്നെ വേറെ ചില അസുഖങ്ങൾ കാരണവും പ്രായം കുറവുള്ള പെൺകുട്ടികളിലും ആൺകുട്ടികളിലും ചെലപ്പം എമർജൻസി ട്രീറ്റ്മെൻറ്സ് സർജറി കീമോ തെറാപ്പി റേഡിയോതെറാപ്പി ഇതെല്ലാം പലപ്പോഴും വേണ്ടി വരാറുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *