പുരുഷന്മാർ ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്

പലപ്പോഴും പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തിൽ കൂടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തെ കുറഞ്ഞാൽ ഉള്ള അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അറിയാമോ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെതന്നെ എങ്ങനെയാണ്.

   

പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറയുന്നതെന്നും എങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ജീവിതശൈലി മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തന്നെ എങ്ങനെ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് ഒരു അസുഖമൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ട് വരും.

പക്ഷേ എപ്പോൾ നമ്മൾ മെഡിസിൻ സ്റ്റോപ്പ് വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്ഷീണം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ പെയിൻ എല്ലാം പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ മസിലിന്റെ ഗ്രോത്ത് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മസിലിന്റെ ഗ്രോത്തിന് മാത്രമായിട്ടല്ല.

അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്ഷീണം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ പെയിൻ എല്ലാം പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ മസിലിന്റെ ഗ്രോത്ത് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മസിലിന്റെ ഗ്രോത്തിന് മാത്രമായിട്ടല്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ.

ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒന്നാമത്തെ ആണ് സെൽ റീജനറേഷൻ റിപ്പയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും കോശങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും.

അതുപോലെ കോശങ്ങളിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് എൻസൈം ആവശ്യമാണ് അതിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ അത്യാവശ്യമാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *