ഷുഗർ കുറയ്ക്കാൻ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ചില പൊടിക്കൈകൾ

ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി പല ആളുകളും പലതരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കാറുണ്ട് ജീവിതശൈലി മാറ്റം വരുത്താറുണ്ട് ഞാൻ നോർമലി ഡെയിലി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോർമൽ ഷുഗർ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ.

   

പക്ഷേ ഷുഗർ കൊണ്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ അവർക്ക് മാറുന്നുണ്ടാവില്ല ഷുഗർ ലെവലിൽ നോർമൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അവർക്ക് ഒരിക്കലും നിർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസുലിന്റെ അളവ് കുറക്കാൻ പറ്റാറില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന.

ഷുഗർ ലെവലിൽ പറയുന്നത് ഒരു എഫ്ബിഎസ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള ഷുഗറും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു രണ്ടുമണിക്കൂറിന് ശേഷമുള്ള ഷുഗർ ആണെങ്കിലും നോർമൽ വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ നോർമൽ ഷുഗറിലാണ് പോകുന്നത് അറിയാൻ.

വേണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് പി എ വൺ സി ആണ്. മൂന്നുമാസകാല ഉള്ള നിങ്ങടെ ആവറേജ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ അത്രയും കാലം ഒരു മൂന്നുമാസമായി എന്റെ ഷുഗർ ലെവലിൽ നോർമലാണോ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെഡിസിന്റെ അളവ് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.https://youtu.be/TUU-TSLCOmc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *