വെറും ഒരാഴ്ചകൊണ്ട് അഞ്ച് കിലോ വരെ കുറയ്ക്കാം

നമ്മളിൽ പലരും ശാരീരികമായിട്ട് മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പേഷ്യൻസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുറച്ചു ഭക്ഷണം മാത്രമേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ശരീരഭാരം ഒരുപാട് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമായിരിക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം.

   

നിന്നെ കാരണം അറിഞ്ഞതിനുശേഷമാണ് ഒബിസിറ്റിക്ക് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ബോഡി മാക്സ് ഇൻഡസ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു 18.9 മുതൽ 24.9 വരെയാണ് നോർമൽ മുകളിൽ.

ആയാൽ നമ്മൾ ഓവർ ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നു. ആദ്യത്തെ കാരണം പറയുന്നത് പാരമ്പര്യമാണ് കുട്ടികൾക്കും വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ സ്റ്റിറോയ്ഡ് പോലുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഒരു വർഷത്തോളമൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വണ്ണം.

വയ്ക്കാനുള്ള കാരണമാകുന്നു കൂടുതലായിട്ടും അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവരും പിസിഒഡി തൈറോയിഡ് എന്നിവ ഉള്ളവരും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന അസുഖങ്ങളും കൂടി വരികയാണ് മറ്റൊരു കാരണം എന്നും പറയുന്നത് വ്യായാമ കുറവാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *