ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ വെരിക്കോസ് മാറ്റിയെടുക്കാം

ആളുകളുടെ കാലുകളിലൊക്കെ ചിലപ്പം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് വെയിൻ തടിച്ച് വീർത്തു നിൽക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിവന്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം.

   

വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയാറുള്ളത് അതായത് ആ ഭാഗത്തുള്ള വെയിലുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും നിറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയാറ് പലപ്പോഴും അതുതന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട്.

നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തികള് കുറെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കാണാറുണ്ട് ആ ഒരു ഭാരം നിർത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കാലുകളിലേക്ക് ഉള്ള സിരകള് അതിന് ബലക്ഷയം സംഭവിക്കുകയും കുറയുകയും അത് തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് രീതിയിലേക്ക് വരികയും തടിച്ചു കൂടി വരുകയും ചെയ്യുന്ന.

ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയാറ്. രക്ത നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബലക്ഷയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ രക്ത ഓട്ടം കുറയുകയും പ്രായം പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം തന്നെയാണ് അതുപോലെതന്നെയാണ് പാരമ്പര്യം എന്നുള്ളത്. അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊരു കാരണമാണ് അമിതഭാരം അഥവാ ഒ ബി സി റ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളിലും ഇത് കണ്ടു വരാറുണ്ട്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *