ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനുള്ള ചില എളുപ്പമാർഗം

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു മേഖല തൈറോയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടും തൈറോയ്ഡിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ ആണ് കൂടുതലും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം. സ്പെല്ലിംഗ് പെയിൻ ഡയഗ്നെസ്സ് സ്ലീപ് ഇതെല്ലാം തൈറോയ് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചികിത്സിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത്.

   

വെരിക്കോസ് ഇതുവരെ മെഡിസിൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല തടിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നു ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അത് കഴിയാതെ വേദന എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു ആ എണ്ണകൾ തൂക്കുന്നു പക്ഷേ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു 50 ശതമാനം രോഗികൾക്കും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുന്നില്ല എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.

ഈ മാറാത്ത കണ്ടീഷൻ തൈറോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ് കൂടുതലായും ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും റിലേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മരുന്ന് എടുക്കുകയും അതിൻറെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഡീ എച്ച് എസ് നോർമൻ ആവുകയും.

പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും മാറാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു.നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ മരുന്നുകൾ മാത്രം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാതെ നമ്മുടെ ഡയറ്റിലും ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ഷുഗർ തൈറോയ്ഡ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരവും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത് പൂർണ്ണമായും ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിൻറെ ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയാനുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.https://youtu.be/Q6mVmxB6qqM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *