തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങളും മാറാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

യോഗ ഫോർ തൈറോയ്ഡ് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു കൂടുതലും സ്ത്രീകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതലും ഇത് കാണുന്നത് സ്ത്രീകളിലാണ്. അത് പ്രസവസമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഒക്കെയാണ് തൈറോയ്ഡിന്റെ ഒരു ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തൈറോയ്ഡിന്റെ ഈ ഗ്രന്ഥികളെ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ സഹായിക്കുന്നു.

   

എന്ന് റിസർച്ചുകൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. കിടക്കുന്നതിനു മുമ്പായിട്ട് ഡയറ്റിന്റെ ഒരു രണ്ടു മൂന്നു കാര്യങ്ങളും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ചില ഡയറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു തൈറോയ്ഡിന് കൊള്ളില്ലാത്തതായിട്ട് ഉണ്ട് അതായത് വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളിഫ്ലവർ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗം ഫുഡുകളും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ.

അത് പൂർണമായിട്ടും പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആണെങ്കിൽ കൂടി അത് ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കുറയ്ക്കുക അതുപോലെതന്നെ ഈ സോയാബീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് ഉള്ളി നമ്മൾ കറികളിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും കൂടുതലും ഈ തൈറോയ്ഡിന് അത്ര നല്ലതല്ല എന്നുള്ള റിസർച്ചുകളും പറയുന്നുണ്ട്.

അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മെറ്റബോളിസത്തിന് ആണ് ഇത് കൂടുതൽ ആക്ട് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണി റെസ്പോൺസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യോഗ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *