അമിതവണ്ണം കുറക്കാനുള്ള ചില മാർഗങ്ങൾ

പല മെത്തേസുകൾ ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കി അതൊക്കെ റിസൾട്ട് അതൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെയുള്ള പ്രധാന കാരണം അവരിലൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഫോളോ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരു സിമ്പിൾ പ്രക്രിയയല്ല.

   

കൃത്യമായ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് നമ്മൾ ഇതിൽ വരുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെലുത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും അതേപോലെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. നമ്പർവൺ ന്യൂട്രീഷൻ ഫുഡ് ഇത് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വെയിറ്റ് ലോസ് ജേർണിയിൽ.

ഒരാളുടെ വളരെ വളരെ ഇംപോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുക പലരും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പല രീതികളും വിചാരിക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ വെയിറ്റ് കുറക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി ഒരു ആവശ്യവും ഇവിടെയില്ല കൃത്യമായ ഒരു ന്യൂട്രിയൻസ്.

ഫുഡ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയി കുറയ്ക്കാം ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളത് പറയാം. അതേപോലെതന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എപ്പോഴും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് വളരെ ഇംപോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈയൊരു വിഷയത്തിൽ പലരും പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.https://youtu.be/KsqJPnHFOwQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *