നിങ്ങൾക്ക് കോടീശ്വര യോഗം വന്നു ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത്

നമുക്ക് ചുറ്റും പലതരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളും ജീവികളും ഉണ്ടാകുന്നു അവൻ നൽകുന്ന സൂചനകളെ കുറിച്ചോ ഏവർക്കും അറിയണമെന്നില്ല. തലമുറകളായി പല കാര്യങ്ങളും കൈമാറി വരുന്നതാകുന്നു ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും വാസ്തു വിവരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചില സസ്യങ്ങൾക്ക് തനിക്ക്.

   

ചുറ്റും പോസിറ്റീവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായി പ്രത്യേകമായ കഴിവുണ്ട് എന്നത് വാസ്തവം തന്നെയാകുന്നു. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം പരിപാലിക്കുമ്പോൾ വാസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് പരിപാലിക്കേണ്ടതാകുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതീവ ശുഭകരം സമ്പത്തിനെ ആകർഷിക്കുവാൻ.

ഈ സസ്യത്തിന് പ്രത്യേക കഴിവ് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുവാൻ സാധിക്കുക ഈ സസ്യം ഏതാണ് എന്നും കടം വീട്ടുവാനായി എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നും നോക്കാം. പനിക്കൂർക്ക അഥവാ കർപ്പൂരവല്ലി കഞ്ഞികൂർക്ക അങ്ങനെ അധികം ഉയരത്തിൽ വളരാത്ത ഈ സസ്യത്തിന് നിരവധിയാർന്ന പേരുകളാണ് പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടാവുക അതിനാൽ തന്നെ ഇവ സസ്യമാണ് എന്ന പ്രത്യേകതയും എപ്പോഴും ഉള്ളത്. ഔഷധ മൂല്യം വളരെ വലുതാകുന്നു.

ജലദോഷം എന്നിവ മാറുവാനും ചുക്കുകാപ്പി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന രീതിയിലും പ്രശസ്തൻ തന്നെയാണ് ഈ ചെടി. നിറത്തിലുള്ള ഇലകൾ തണ്ടുകൾ മൂത്തുകഴിഞ്ഞാൽ തവിട്ടു നിറം ആകുന്നതുമാണ് വീടുകളിൽ നമ്മുടെ ഗുണത്തിനായി എപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് ഇനി പറയുവാൻ പോകുന്നത്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *