നടുവേദന ഈ രീതിയിലൂടെ സുഖപ്പെടുത്തണം

ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നട്ടെല്ല് സംബന്ധമായ വേദന ഉണ്ടാകാത്തവർ കുറവാണ് കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് 60% ത്തിൽ കൂടുതൽ പേർക്കും ഓരോ വർഷവും നടുവേദനയും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ചെറുപ്പക്കാരനും കുട്ടികളിൽ പോലും നടുവേദന കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നടുവേദന കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ.

   

കാരണം നടുവേദന ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നടുവേദനയുടെ കാരണം മനസ്സിലാക്കി അതിനെ പ്രിവന്റ് ചെയ്യാനും നല്ല എല്ലാർക്കും മോചനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബേസിക് നട്ടെല്ലിന് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി തരുന്നത് സാധ്യമാകുന്നത്.

നേരെ നിക്കുന്നത് ഒക്കെ നമുക്ക് മറ്റു ജീവികളെ നട്ടെല്ലുള്ള പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് രണ്ടു കാലുകൾ നിക്കാനും ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ആദ്യത്തെ 7 എണ്ണത്തിന് നമ്മളുടെ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള പിന്നെ ഉള്ളത് 12 എണ്ണം തുറാസിക് വയറിൻറെ ഭാഗത്തുള്ളതാണ് അസൈകർ അഞ്ചു പീസ് കൂടി ഒരെണ്ണം വലുതായിട്ടുള്ളതാണ്.

മൊത്തത്തിൽ ആയിട്ട് ഏഴും 12 5 24 ബോണൂണ്ട്. 5 എണ്ണം ഒന്നിച്ച് ഒരു നാലെണ്ണം ഒന്നിച്ചു കൂടിയാണ് 103 കൂടിയതാണ് നമ്മുടെ കോളം എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം കോളത്തിലും നമ്മളുടെ നേർവ്സ് ആണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ നേർവുകളും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *