ഗർ.ഭിണി ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബന്ധപ്പെടേണ്ട ചില രീതികൾ

നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഗർഭധാരണം കൂടി വരികയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അൺപ്ലാന്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗർഭധാരണം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. കൂടി വരികയാണ് ഒരു ഭ്രൂണത്തിന് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം നിരോധനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുമില്ല പലരും സംസ്കാരത്തിലേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യങ്ങളെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട്.

   

ലിവിംഗ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വഴിവഴുത്ത ദ്രാവകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ടി ആയിട്ടുള്ള വെളുത്ത ദ്രാവകം വരാവുന്നതാണ് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു നാലു ദിവസം മുന്നേ ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു 8 ദിവസത്തോളം നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുകയാണ്.

ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മറ്റൊന്നാണ് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ടെസ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റതിനുശേഷം നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ മെത്തേഡും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല.

ഇത് മാസം അതായത് എല്ലാ മന്ത് അവർക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാറുള്ളത്. ആവുന്നതിനു മുമ്പുള്ള 9 ദിവസവും അതിന് ശേഷം ഉള്ള ഒൻപത് ദിവസവും ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അതേപോലെതന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരെ ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതൊരു നല്ലൊരു മേത്തെഡ് ആയി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പുരുഷന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ക്വോടം പലതരത്തിലുള്ള കോണ്ടംസ് ലഭ്യമാണ് അവർക്ക് ആറുമണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ ഇത് വെക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *