തടി കുറയ്ക്കാൻ ചില ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം എന്താണ് നോക്കാം

തടി കൂടുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഒരു വണ്ണം എന്നു പറയുന്നത് ആരെയൊക്കെയാണ് അത് തടിച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു ചെറിയ ചെറിയ സംശയങ്ങളാണ്. 25 വയസ്സ് 30 അറ്റാക്ക് വരുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിൻറെ പ്രോബ്ലംസ് 10 12 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അമിതമായ ഉള്ളവണ്ണം കുട്ടികൾ ഏറ്റവും.

   

കൂടുതൽ പ്രശ്നത്തിൽ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ 10 ഇഡ്ലി കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 25 വയസ്സിൽ 10 കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല എന്നത്. 25 വയസ്സുള്ള കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് 40 വയസ്സിൽ മൂന്ന് മതിയാകും.

പ്രായം ചെല്ലുന്നത് അവര് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരാളെ എത്ര ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ എത്ര കഴിക്കുന്നോ അതായിരിക്കണം ഈ രോഗിയും കഴിക്കേണ്ടത്. അതല്ലാതെ ഞാൻ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇത്രയും കഴിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ അത്രേം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ.

ഹൈറ്റിലും അനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വയസ്സിന് അനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും അവർക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് വരും. എന്നും പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രായത്തിൽ കഴിക്കേണ്ട ചില ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് ഇങ്ങനെ പൊണ്ണത്തടിയും ഉണ്ടാവുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *