നിങ്ങൾക്ക് ബലക്ഷയം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ

തണ്ടുകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ കാലുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൈകളിൽ എല്ലുകളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബലക്ഷയം തന്നെയാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലുകൾ കട്ടി ഇല്ലാതെ.

   

സോഫ്റ്റ് ആയി പോയിട്ട് സ്ത്രീകളിലും അതുപോലെതന്നെ കാണാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എല്ലുകളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നൽകുന്നത് ചലിക്കാനുള്ള സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ഫേസ് ഫെറസ് തുടങ്ങിയ ധാതുക്കൾ തന്നെയാണ്. കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന്.

ആവശ്യമുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമുണ്ട് പല പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് നമ്മുടെ എല്ലുകളിൽ വന്ന ഇങ്ങനെ കാൽസ്യം നമ്മുടെ എല്ലുകളിൽ വന്ന് അടിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനു വേണ്ട ബലവും കിട്ടുന്നത്.

പ്രധാനമായും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നമുക്ക് ആരോഗ്യം നൽകുന്നത് വളരെ ശരിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലുകൾ വളരുന്ന സമയം 30 വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് ശക്തിക്ക് ആവശ്യമായ ധാതുക്കൾ കിട്ടുന്നത് എല്ലുകൾ 30 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഭക്ഷണരീതിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പൊടിയുന്നതാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *